Experiència
Un pilar bàsic
Innovació
En constant evolució
Pioners
Obrint camí

El nostre compromís

Proporcionem la millor qualitat possible

Responsabilitat
Responsabilitat

Actitud responsable vers la salut i la seguretat dels consumidors, complint estrictament amb el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític establerts
(APPCC)

Qualitat
Qualitat

Oferir als nostres clients productes d’elevat nivell qualitatiu, minimitzant la durada de les següents etapes:
Recol·lecció – Entrada en central - Refrigeració - Manipulació – Expedició

Clients satisfets
Clients satisfets

Compliment dels requisits del client, obtenir la seva confiança i satisfacció, amb d’embalatges segurs i innovadors. Complir amb els requisits del sistema de gestió de la qualitat implantat.

CERTIFICATS

Garantia de qualitat

Baix Segre
Zona de cultiu excepcional

Notícies

Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020