Per donar compliment a l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquesta pàgina web propietat de:

AGROPECUÀRIA DE SOSES, S.C.C.L. (d’ara endavant la COOPERATIVA)
CIF: F-25008285
Domicili: Camí de la Via, 25181 Soses (Lleida)
Telèfon: 973.79.75.71      Fax: 973.79.71.18
E-mail: coopsoses@coopsoses.cat

En compliment del que està establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que ens pugui arribar proporcionar mitjançant la cumplimentació dels formularis inserits a la web, seran incorporats a un fitxer del qual l’AGROPECUÀRIA DE SOSES, S.C.C.L. n’és la titular i que seran tractades amb estricta confidencialitat i per a portar a terme les peticions sol·licitades.

En compliment del que està establert a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem i vostè manifesta de forma expressa que desitja rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic sobre qualsevol tipus d’informació dels productes i serveis ofertats per la COOPERATIVA.

Aquest lloc web conté enllaços a altres pàgines web. La COOPERATIVA no supervisa ni controla el contingut d’aquests, ni tampoc si recopilen o utilitzen dades personals de l’usuari. Per tant, no assumeix cap responsabilitat ni obligació pel tipus de material disponible i aconsella la lectura dels avisos legals específics de cada lloc web al qual s’accedeix.

Tots els continguts d’aquest lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font , són propietat intel·lectual de la COOPERATIVA o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Li informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició personalment, mitjançant escrit dirigit a la COOPERATIVA o bé, comunicació electrònica adreçada a coopsoses@coopsoses.cat, havent-se d’identificar mitjançant DNI, passaport o Targeta de Residència.