La Direcció de la Cooperativa Agropecuària de Soses S.C.C.L. es compromet per la present declaració a desenvolupar la seva activitat segons la següent Política de Qualitat:

Adoptar una actitud responsable vers la salut i la seguretat de consumidor, complint estrictament amb el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) i qualsevol altra obligació legal que ens afecti, així com aportant la formació necessària al personal.

Oferir als nostres clients productes d’elevat nivell qualitatiu, minimitzant la durada de les següents etapes:

  • Recol·lecció – entrada en central
  • Refrigeració
  • Manipulació – expedició


Responsabilitat en el compliment dels requisits del client, amb la finalitat d’obtenir la seva confiança i satisfacció. Mantenir i millorar la presentació del producte amb l’ús d’embalatges segurs, adients e innovadors. Minimitzar l’impacte al medi ambient reduint al mínim els possibles contaminants generats, tant a la central de manipulació com al camp. Complir amb els requisits del sistema de gestió de la qualitat implantat i millorar contínuament l’eficàcia del mateix.